OZNÁMENÍ.

Oznamujeme našim příznivcům a podporovatelům, že od 1. 5. 2014 jsme uzavřeli tento web. V dosavadním týmu se vyskytli lidé, kteří principu základních myšlenek nepříliš rozumí a stále více si ho přizpůsobovali svým názorům a náhledům a tím se odkláněli od původního záměru. Bylo nutno tomu zabránit a proto jsme přikročili k tomuto omezení. Níže ponecháváme pouze seznam 17ti myšlenek Skutečné demokracie s vysvětlením, tak jak je vytvořil jejich autor, pan Antonín Mareš.

V současné době nebudeme vytvářet demonstrace a ani manifestace, protože je nutné, aby si lidé sami uvědomili co je nebo není vhodné pro tuto společnost zapotřebí dělat. Pokud někdo demonstraci či manifestaci vyvolá a my v ní budeme vnímat i to, že se tam zobrazují či prosazují naše postoje a požadavky na tuto společnost, tak se také zúčastníme. Jinak se budeme snažit tyto myšlenky šířit především intelektuální cestou, která dle našeho názoru zmůže více, nežli uvedené demonstrace a manifestace. Je zapotřebí tyto myšlenky prosadit do vědomí společnosti a ne je nechat vláčet nevědomým davem.

Nové věci v dění kolem šíření myšlenek Skutečné demokracie či jejich rozvíjení můžete nadále sledovat na webu autora a tvůrce těchto myšlenek pana Antonína Mareše, www.rozpravy.cz, nebo přímo v jeho knihách, kde jsou myšlenky Skutečné demokracie podány podrobně a uceleně. Toto studium je důležité proto, aby bylo možno se jasně orientovat v různých pokusech tyto myšlenky nesprávně vykládat, překrucovat či přizpůsobovat některým záměrům.

Děkujeme všem příznivcům, kteří nás podporovali finančními částkami a s uzavřením webu  uzavíráme také náš transparentní účet. Zbylé prostředky, které zůstanou po finančním vyrovnání (daně), vrátíme posledním přispěvatelům.

Za základní tým SKDE Miroslav Gaydoš, admin webu

 

 


ZÁKLADNÍCH 17 MYŠLENEK - jednotlivě s vysvětlením

1. Právo na důstojný život.

01.12.2013 20:42

—————

2. Změna způsobu voleb.

01.12.2013 20:44

—————

3. Striktní oddělení výkonné, zákonodárné a soudní moci od sebe navzájem.

01.12.2013 20:52

—————

4. Odvolatelnost všech zvolených zástupců a to kdykoliv během jejich mandátu.

03.12.2013 09:31

—————

5. Zrušení reklamy ve všech jejích formách. Přejít na informace. Zrušení lobbingu.

03.12.2013 09:32

—————

6. Stoupající odpovědnost úřadu, musí vyvolat i stoupající trestní odpovědnost všech zvole­ných zá­stupců.

03.12.2013 09:34

—————

7. Naprostá netolerance ke všem trestním činům, zvláště ve vztahu ke korupci.

03.12.2013 09:35

—————

8. Veškeré přírodní bohatství je vlastnictvím lidu.

03.12.2013 09:37

—————

9. Převedení (znárodnění) všech bank a institucí, které pracují s národní měnou na stát.

03.12.2013 09:38

—————

10. Veškerá masmedia musí informovat pravdivě a za pravdivost (objektivitu) zpráv musí nést trestní odpo­vědnost.

03.12.2013 09:40

—————

11. Vytvoření skutečně občanského zákoníku a skutečně pracovního zákoníku práce.

03.12.2013 09:41

—————

12. Podpora veškerého občanského snažení a občanských iniciativ a to včetně podpory podniků, které se na tuto činnost zaměřují.

03.12.2013 09:42

—————

13. Zrušení továren vyrábějících zbraně, zrušení profesionální (žoldácké) armády. Propagovat vylo­ženě mírovou politiku.

03.12.2013 09:43

—————

14. Zdravotnictví vrátit lidu a nadále ho chápat jako službu lidem. Zdravotnictví musí být dostupné všem a musí být bezplatné.

03.12.2013 09:44

—————

15. Vrátit zemědělství do stavu, v němž je možnost hospodařit na soukromých statcích. Současný stav otrockého vazalství musí okamžitě skončit.

03.12.2013 09:45

—————

16. Změna školství.

03.12.2013 09:46

—————

17. Zavedení Ekonomické reformy Schlimbachova typu. Tím bude dosaženo zrušení:

03.12.2013 09:48

—————


Kontakt

ADMIN webu

P R A H A

tel.: neuveden