ZÁPIS

03.02.2013 18:30

Jednání u kulatého stolu dne 2. 2. 2013, Tyršova 6, Praha 2
čas: 9:00 až 14:55

Účast: 23 osob, hlásících se k:

 1. SKDE: H. Svobodová, A. Mareš, R. Bodláková, Z. Ponert, M. Cach, M. Gaydoš, V. Sobotka, R. Kubiska, V. Toman, J. Křelina

 2. Jednotlivci: R. Zeman

 3. Exekutoři-vym. pohl.: D. Mošničková

 4. NWOO: J. Koral

 5. Pozitivní evoluce : I. Heimová

 6. Hnutí demokratické jednoty: J. Staněk, P. Schwarz

 7. Národní listy: J. Valenta

 8. OCCUPY: E. Hůlková

 9. Odbory OSPZV ASO: Toman Ladislav

 10. KCO: Z. Wagnerová, F. Staněk

 11. 4.odboj: L. Ších

 12. Smlouva občanů s politiky: J. Mička


 

Jednání bylo svoláno Myšlenkovým proudem Skutečná demokracie v součinnosti s odbory, za účelem nalezení shody nad jednotlivými BODY PROGRAMU (viz Pozvánka na 2. Kulatý stůl). Sál byl propůjčen na přesně omezenou dobu, proto se diskuze směřovala pouze na body podle programu z pozvánky.

Jednání uvedl pan Zdeněk Ponert. Představení návrhů a diskuzi k nim si moderoval každý z přednášejících samostatně. V obou bodech programu byly nalezeny alespoň z části shodné postoje přítomných. Byl shledán důvod k dalšímu jednání na dalším kulatém stole za dalšího zkvalitnění diskuze tak, že si přítomní prostudují návrhy v bodech, kde nebyla nalezena shoda, které byly předneseny písemně, či jsou uvedeny na webech. Diskuze může být vedena i veřejně po internetu, či maily. Přítomní se v naprosté většině již drželi témat a jednání tak mělo kvalitnější průběh. Průběh jednání bude zpřístupněn na videozáznamu, pořízeném na místě NWOO.

1. Volební systém:

Byly předneseny tři okruhy návrhů.

První okruh: Jan Mička: systém na nikom nezávislých kandidátů, navrhovaných skupinami, občany. Předepsány psychologické testy, bez imunity, majetková přiznání. Opírá se o kontrolní mechanizmy. Písemně nepředloženo, podrobnosti lze získat mailem od autora.

Druhý okruh návrhů: František Staněk: navrhuje přechod k prezidentskému systému v kombinaci s přímou demokracií. Systém bez politických stran nepreferuje. Odkazoval na obecně platné vědomosti o těchto systémech voleb.

Jan Valenta: je pro většinový systém, v kombinaci se švýcarským modelem s českou specialitou: posílení prezidentského systému. Je také pro posílení odpovědnosti. Volby pomocí zájmových skupin a poctivých politických stran, s kandidáty.

Třetí okruh: Antonín Mareš: Představil materiál v ucelené písemné formě (viz web www.sk-de.cz) Několik výtisků bylo rozdáno přítomným. Představil volební systém zdola, bez kandidátů a s odstavením politických stran a skupin od vlivu na politiku. Občan si svobodně volí v nově stanoveném volebním okrsku podle místa bydliště (cca 300 osob) své vlastní zástupce tak, aby byla zachována možnost, že může volit někoho, koho má šanci osobně znát a hlavně někoho, komu může důvěřovat (na rozdíl od politiků). Volební seznam tak je zároveň i seznamem těch, které lze zvolit. Je vyloučena úloha medií. V dalším kole už volí jen takto zvolení lidé ve skupinách a zvolení lidé do dalšího kola jsou z jejich středu. Ve čtyřech kolech jsme u počtu lidí, který umožní sestavit parlament a vládu. Vše je doplněno o kontrolní mechanizmy (testy IE (volitelné), odvolatelnost, trestní odpovědnost atd.), které jsou samozřejmostí tohoto návrhu. Podrobnosti viz písemný návrh pana Antonína Mareše (SKDE).

SHODA BYLA NALEZENA V TOMTO BODĚ:

 • PRO NÁPRAVU SOUČASNÉHO NEUTĚŠENÉHO STAVU JE ZAVEDENÍ VOLEBNÍHO SYSTÉMU BEZ KANDIDÁTŮ. TJ. V PRVNÍM KOLE VOLEB VOLÍ LIDÉ OBČANY ZE SVÉHO OKOLÍ PODLE MÍSTA BYDLIŠTĚ, ANIŽ BY SE TITO OBČANÉ JAKKOLIV PŘEDEM NABÍZELI JAKO KANDIDÁTI. Bližší viz návrh SKDE(Antonín Mareš).

Při hlasování o tomto bodu byl proti jen jeden hlas ( p. Valenta). Ostatní byli pro.

Nebylo dosaženo shody na tom, jak pokračovat ve druhém kole a dalších kolech voleb. Byl přednesen návrh (p. Richard Zeman), že se v dalších kolech voleb bude postupovat stejnou metodou, jako doposud, tedy zvolení občané z prvého kola (dle SKDE) se stanou dále kandidáty, kteří se pomocí medií budou snažit postoupit dále (klasické volby). Na příští kulatý stůl bylo uloženo připravit různé návrhy a argumentace jak tedy postupovat v tomto druhém a dalších kolech voleb dále s cílem pokusit se nalézt shodu.


 

2. Referenda.

Vzhledem k nedostatku času došlo jen k přednesení návrhů. Nezbyl dostatek času k diskuzi nad variantami, pouze byly předloženy některé připomínky. Úkol na příště: Účastníci se seznámí s podrobnostmi návrhů, aby se dalo hlasovat o variantě či úpravách.


 

3. Následující kulatý stůl se bude konat 2. 3. 2013. (Místo a čas budou upřesněny)

Organizační poznámka: Příslušné návrhy mohou podávat i jednotlivci, nehlásící se k žádné iniciativě. Podmínkou je, aby dokázali svůj návrh odůvodnit tak, aby byl ostatními účastníky přijat k diskuzi. Další témata pro diskuzi mohou být zařazena až poté, co budou výše uvedené body projednány a uzavřeny. Svolavatelé opětovně připomínají účastníkům, že i následující "kulatý stůl" dne 2. 3. 2013 je svoláván s konkrétním programem, nikoliv k prezentaci libovolných témat.


Zapsal: Ing. Miroslav Gaydoš

—————

Zpět


Kontakt

ADMIN webu

P R A H A

tel.: neuveden