Zápis z jednání 1. Kulatý stůl 19.1.2013

06.03.2013 21:28

 

 

 

Jednání u kulatého stolu dne 19. 1. 2013, Tyršova 6, Praha 2
čas: 10:00 až 12:45

Účast: 32 osob.

 1. SKDE: H. Svobodová, R. Bodláková, Z. Ponert, M. Cach, M. Gaydoš, V. Sobotka, R. Kubiska.
 2. Jednotlivci: J. Šimonová, P. Věříš, O. Marek, R. Zeman, V. Šimek, H. Pavlová, P. Novotný, V. Procházka, M. Rejzek, Z. Růžička
 3. Exekutoři-vym. pohl.: D. Mošničková
 4. NWOO: J. Karásková, J. Koral
 5. Občané za reformu společnosti: P. Hlávka
 6. Hnutí demokratické jednoty: J. Staněk
 7. NIO: E. Seibert
 8. OCCUPY: P. Nazarský, E. Hůlková
 9. Odbory OSPZV ASO: J. Polívka
 10. ČNZ: L. Doležal
 11. KCO: Z. Wagnerová
 12. Čas na změny: J. Bezák (jen první hodinu jednání)
 13. 4.odboj: J. Horl, L. Ších
 14. HzOD: R. Sukup

Jednání krátce pozdravil předseda odborového svazu p. Dufek se třemi kolegy.
Závěrečného hlasování se nezúčastnilo cca 5 osob, které odešly asi půl hodiny před koncem na jiné jednání.

Jednání bylo svoláno Myšlenkovým proudem Skutečná demokracie v součinnosti s odbory, za účelem nalezení shody nad jednotlivými BODY PROGRAMU (viz Pozvánka). Vzhledem k času, na který byl sál propůjčen, byla diskuze směřována pouze na body podle programu z pozvánky.

Jednání moderoval Jan Koral. Ve všech třech bodech programu byly nalezeny průsečíky a byl shledán důvod k dalšímu jednání na dalším kulatém stole a to přesto, že někteří jedinci stále otvírali diskuzi na jiná témata, a jednání zdržovali. Průběh jednání bude zpřístupněn na videozáznamu, pořízeném na místě NWOO.

Závěrečným hlasováním prošly tyto následující body:
1. Přítomní považují za stěžejní dostat do vlády moudré a odpovědné lidi pomocí nového volebního systému.
2. Na příští kulatý stůl si jeden zástupce z každé iniciativy připraví svůj návrh volebního systému, jeho obhajobu a vysvětlení.
3. Na příští kulatý stůl si jeden zástupce z každé iniciativy připraví svůj návrh referenda, jeho obhajobu a vysvětlení.
4. Následující kulaté stoly se budou konat 2. 2. a 3. 3. 2013. Místo bude upřesněno.

Organizační poznámka na příští kulatý stůl: Příslušné návrhy mohou podávat i jednotlivci, nehlásící se k žádné iniciativě. Podmínkou je, aby dokázali svůj návrh odůvodnit tak, aby byl ostatními účastníky přijat k diskuzi. Další témata pro diskuzi mohou být zařazena až poté, co budou výše uvedené body projednány a uzavřeny. Svolavatelé opětovně připomínají účastníkům, že i následující "kulatý stůl" dne 2. 2. 2013 je svoláván s konkrétním programem, nikoliv k prezentaci libovolných témat.
Zapsal: Ing. Miroslav Gaydošobálka.JPG

—————

Zpět


Kontakt

ADMIN webu

P R A H A

tel.: neuveden