ZÁKLADNÍCH 17 MYŠLENEK Skutečné demokracie

26.03.2014 08:04

ZÁKLADNÍCH 17 MYŠLENEK - jednotlivě s vysvětlením

1. Právo na důstojný život.

01.12.2013 20:42
 

2. Změna způsobu voleb.

01.12.2013 20:44
 

3. Striktní oddělení výkonné, zákonodárné a soudní moci od sebe navzájem.

01.12.2013 20:52
 

4. Odvolatelnost všech zvolených zástupců a to kdykoliv během jejich mandátu.

03.12.2013 09:31
 

5. Zrušení reklamy ve všech jejích formách. Přejít na informace. Zrušení lobbingu.

03.12.2013 09:32
 

6. Stoupající odpovědnost úřadu, musí vyvolat i stoupající trestní odpovědnost všech zvole­ných zá­stupců.

03.12.2013 09:34
 

7. Naprostá netolerance ke všem trestním činům, zvláště ve vztahu ke korupci.

03.12.2013 09:35
 

8. Veškeré přírodní bohatství je vlastnictvím lidu.

03.12.2013 09:37
 

9. Převedení (znárodnění) všech bank a institucí, které pracují s národní měnou na stát.

03.12.2013 09:38
 

10. Veškerá masmedia musí informovat pravdivě a za pravdivost (objektivitu) zpráv musí nést trestní odpo­vědnost.

03.12.2013 09:40
 

11. Vytvoření skutečně občanského zákoníku a skutečně pracovního zákoníku práce.

03.12.2013 09:41
 

12. Podpora veškerého občanského snažení a občanských iniciativ a to včetně podpory podniků, které se na tuto činnost zaměřují.

03.12.2013 09:42
 

13. Zrušení továren vyrábějících zbraně, zrušení profesionální (žoldácké) armády. Propagovat vylo­ženě mírovou politiku.

03.12.2013 09:43
 

14. Zdravotnictví vrátit lidu a nadále ho chápat jako službu lidem. Zdravotnictví musí být dostupné všem a musí být bezplatné.

03.12.2013 09:44
 

15. Vrátit zemědělství do stavu, v němž je možnost hospodařit na soukromých statcích. Současný stav otrockého vazalství musí okamžitě skončit.

03.12.2013 09:45
 

16. Změna školství.

03.12.2013 09:46
 

17. Zavedení Ekonomické reformy Schlimbachova typu. Tím bude dosaženo zrušení:

03.12.2013 09:48

—————

Zpět


Kontakt

ADMIN webu

P R A H A

tel.: neuveden