Vyjádření pana PONERTA k zásahu před Úřadem vlády.

10.04.2012 15:41

Vyjádření pana PONERTA k zásahu před Úřadem vlády.

Nejprve se vyjádřím k důvodu našeho „odstranění“ z místa. Policie lže. Potřebovala nás jakýmkoliv způsobem rozehnat! Výroky, že se po 14.30 budeme do prostoru moci vrátit, byly lží pro média. Nebylo nám umožněno se vrátit. Policie uzavřela tento prostor a vyhlásila ho za území, kde je bezpečnostní zóna vlády, do které jsme již nebyli vpuštěni!

Zákrok byl nepřiměřený již z toho důvodu, že petiční stánek byl policií několikrát prohledán zda v něm není bomba či jiné věci, co by mohly být vyhlášeny za nebezpečné!

Myšlenky, které hlásá SKUTEČNÁ DEMOKRACIE, JSOU SKUTEČNĚ NEBEZPEČNÉ. 

TO JE TO, OČ TU BĚŽÍ!!

SKUTEČNÁ DEMOKRACIE se poučila z vývoje lidstva a to za období -500 před Kristem až do dnešní doby a to, že banky nás otročí lichvou, tedy úroky, je v Židovském světě trestným činem. Také v Arabských zemích je úrok trestný. Dokonce i kasína a prostituce jsou zde zakázana. To vše si SKUTEČNÁ DEMOKRACIE vzala za své.

Šíření nejen těchto myšlenek, je pro naši i jiné vlády nebezpečné. Proto jsme nebezpeční, a to že jsme proti násilí je ještě nebezpečnější. Víme, že právě proto jsme museli být odstraněni.

Za jakoukoliv cenu.

Policie jde proti Ústavě, která je nadřazena i Zákonu o policii a proto jednali a konali špatně. Nedbali na to, že zákrok byl, jaký byl.

Splnil účel, byli jsme rozehnáni a již nestojíme před ÚŘADEM VLÁDY! 

Myšlenky, které říkáme lidem, budeme říkat i jinde, ale je možné, že jim budou vadit kdekoliv.

Oni mohou vše? 

Ne, oni mohou jen to, co my jim sami dovolíme.

A jestli jim dovolíme, že nás budou mlátit, tak ať si poslouží. Myslí si, že se jich bojíme. Ale opak je pravdou. Oni se bojí našich myšlenek! Tak lidé, šiřte tyto myšlenky dál!

Prohráli jsme bitvu?  Vyhrajeme! Již dnes jsme vyhráli!

Jenom to ještě není vidět. Demise vlády a nové volby nic neřeší. Kdyby volby mohly cokoliv změnit, tak je vláda zruší! Stejně, jako ruší NÁS! Naše myšlenky jsou již vysloveny a lidé je berou za své. Ztotožňují se s nimi a to je smyslem našeho poslání:

Šířit myšlenky!

Lidé začínají myslet a to je a bude naše vítězství!

Myšlení lidí, to, že lidé začínají myslet a přemýšlet o smyslu života, co cítí v srdcích, to jim nikdo nevezme. Mohou nás umlčet, mohou nás pozavírat, ale myšlenky se šíří DÁL!

TO JE NAŠÍM POSLÁNÍM!

Děkuji vám za to, že jste a že víte, co je smyslem života.

Vzpoura OTROKŮ JE CELOSVĚTOVÁ  A  JE GLOBÁLNÍ!!

NEZASTAVÍ NÁS. NEJSME NÁSILNÍCI A TO JE TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ. 

MY CHCEME DOKONČENÍ SAMETOVÉ ROVOLUCE A TAK TŘETÍHO DNE MĚSÍCE LÁSKY TEDY 3 KVĚTNA  na Václavském náměstí jdeme do toho a ZVÍTĚZÍME!

 PROTOŽE JSME V PRÁVU A V PRAVDĚ. 

Děkuji za to, že jste. Děkuji i Milošovi Cachovi. Je mi ctí k vám hovořit.

 

Zdeněk Ponert.

—————

Zpět


Kontakt

ADMIN webu

P R A H A

tel.: neuveden