Volby

21.10.2012 13:10

LID ŘÍKÁ NE !!!

 

Opět vymývání mozků!

Volby vyhrála levice. To tvrzení máte na všech webech a ve všech zprávách!

JE TO SPROSTÁ LEŽ!

Volby, tedy tak zvané volby, vyhráli lidé, ale je jim to málo platné. Tyto "volby" zaznamenaly účast cca 1/3 oprávněných voličů. Takže 2/3 těchto oprávněných voličů je ODMÍTLO!

To ale znamená, že odmítli systém těchto tak zvaných "voleb" jako celek. Volby jsou vlastně referendem, ve kterém je účast na nich chápána jako souhlas s nimi.

Teprve následně se může mluvit o zvolení toho či onoho kandidáta. Jde o další podvod, neboť ÚSTAVA ČR vyloženě říká, že lidé si mohou zvolit své vlastní zástupce (viz čl. 21 Listiny základních práv a svobod, která je nedílnou součástí ústavního pořádku ČR) a proto nesmí jít o vnucené kandidáty, nebo politické strany, jak se zde běžně děje. Tuto lumpárnu necháme prozatím stranou.

Pokud se na těchto vnucených volbách nezúčastní alespoň 50% oprávněných voličů, nemohou být za žádných okolností platné!

To ale není vše.

Tímto odmítnutím je ale automaticky odmítnut i systém, který tyto "volby" vytváří! Tedy tato parodie a státní hra na demokracii, která díky zájmovým skupinám korporací, bank a institucí se již dávno změnila na OLIGARCHII a pomocí dalších nastrčených skupin, které si říkají politické strany, se snaží ovládnout lid této země.

LID, ALE ŘÍKÁ NE!

Už se nebudeme zúčastňovat maškarády, která je ponižující, která není důstojná člověka a která je nejen nedemokratická, ale hluboce nelidská. Ano i u nás, jako všude jinde ve světě jsou tací, kteří vždy budou přisluhovat a vždy se budou sklánět před autoritou, byť ta byla sebevětší potvorou.

LID JAKO CELEK ALE PROHLÉDL!

Už ve své většině odmítá tento zkorumpovaný režim a nechce s ním mít nic společného. Jednoznačně odmítá nastrčené strany, nastrčené kandidáty a ideologii, která je jen drancováním jeho země, vymýváním mozků, mrzačení intelektu jeho dětí a cestou do pekel.

Ano tento lid si zaslouží SKUTEČNOU DEMOKRACII, zaslouží si to, aby v čele jakéhokoliv souručenství a to včetně státních institucí, stáli odpovědní a moudří lidé, kteří jsou skutečně odborníky na svém místě. Jsou všude kolem nás. Jde jen o to, abychom dali vale zločincům, korupčníkům a zlodějům všeho druhu a tyto lidi, kteří jsou zodpovědní a především odpovědní, postavili do svého čela.

Vás všechny, celý národ, voláme ku pomoci. Ve dnech 17., 18. a 19. listopadu pořádáme na Václavském náměstí CELONÁRODNÍ VŠELIDOVÝ SNĚM, kde vyzveme k tomu, aby lidé odvrhli tyto zločince a dali prostor těm, kdo si to zaslouží.

Nechceme násilí a násilí odsuzujeme jako formu, kterou se nedá nic vyřešit.

Chceme jediné, aby lidi pochopili, že tento systém, který zde vládne, je nereformovatelný a aby se vrátili k systému SKUTEČNÉ DEMOKRACIE a to především tím, že si uvědomí, že zlo, touha po majetku a touha po moci jsou pouze průvodci do pekel, a že lidská spolupráce a vzájemná pomoc je to, co tento národ potřebuje ze všeho nejvíce.

 

Za Skutečnou demokracii (SKDE) Antonín Mareš

—————

Zpět


Kontakt

ADMIN webu

P R A H A

tel.: neuveden