STANOVISKO SKDE K AKCI na Václavském náměstí dne 7.4.2013

10.04.2013 22:57

Komentář myšlenkového směru Skutečná demokracie k akci Holešovské výzvy a dalších „iniciativ“ na Václavském náměstí dne 7.4.2013

 

Jak jsme již sdělili v našem Prohlášení (viz níže), zveřejněném asi týden před touto akcí, Skutečná demokracie SKDE se od této akce distancovala z několika důvodů:

 

1. Organizátoři nepředkládají lidem žádné východisko z politické krize. Požadují pouze odstoupení vlády. Jelikož existuje důvodné podezření, že celou akci financují jisté politické kruhy, je zřejmé, kdo se po svržení stávající vlády chystá ujmout moci. Jeden ze subjektů, který demonstraci podpořil, sice požaduje zrušení politických stran, ale nijak to blíže nespecifikuje. Někteří jedinci, kteří taktéž akci podpořili, volají po tzv. přímé demokracii, což je varianta vlády politických stran, jejichž činnost má být korigována vypisováním referend. Že je tato metoda v našich podmínkách zcela nereálná, nenahlížejí.

 

2. Protože hlavní organizátoři (HV) podle všech indicií použili finanční prostředky od některých politických subjektů v ČR, nelze hovořit v žádném případě o akci, organizované nespokojenými občany.

 

3. Hlavní organizátor, pan Popelka, vedoucí „iniciativy“ Holešovská výzva,  již v minulosti podrazil uskupení iniciativ sdružených pod hlavičkou Národní rada, které svolalo demonstraci 15.3.2012. Té se v různých městech ČR účastnilo celkem asi 100 tisíc lidí. V následných dnech pan Popelka ale zcela popřel program, se kterým Národní rada oslovovala tehdy lidi, pomocí jízd ozvučeného auta po městech ČR. Tehdy byla lidem předkládána myšlenka systému bez politických stran. Autentické dokumenty jsou zveřejněny dodnes na www.sk-de.cz. Pan Popelka také zrušil web www.narodnirada.cz , na který bylo denně několik tisíc přístupů. Tím zcela zničil rodící se systém odporu proti režimu, založený na myšlence nového volebního zákona. Namísto toho nyní předkládá myšlenku výměny vlády, za jinou, jím řízenou. Na manifestaci 7.4. 2013 předvedl lidem své jmenování vůdcem (viz videozáznam).

 

Manifestace 7.4. 2013 tak byla v podstatě mítinkem na podporu nového politického subjektu. Za celé odpoledne lidé neslyšeli, kromě slov o demisi a bojkotu vlády, jak si organizátoři představují nastolení a udržení demokracie v našem státě. Domníváme se, že českým lidem toto bylo podvědomě jasné už od počátku a tak i proto, přes nákladnou reklamní kampaň, letáky, zvláštní vlaky atd., byla účast velmi malá. Televize Prima hovořila o 300 lidech, ČT  o 500. O hudební vložku se postaraly dvě punkové hudební skupiny, které nevhodnou hudbou a příšerným hlukem ničily uši příchozích. Jeden z řečníků, pan Stehlík, při odchodu vyjádřil velké zklamání z průběhu, nejen nad hudební úrovní. Při diskuzi s panem Ponertem a Cachem došlo k příslibu jeho možné spolupráce s SKDE. Hodnocení pana Okamury se nám zatím nepodařilo zjistit.

 

SKDE se obrací na vás všechny, kterým není lhostejný další osud naší země, aby se seznámili s klíčovým řešením, které SKDE předložila už před časem k celonárodní diskuzi na internetu a diskutovala již na třech jednáních u kulatých stolů. Jde o zcela nový typ volebního zákona, vycházející z moudrosti věků a zajišťující, aby se do vedení země dostali ti nejmoudřejší a odpovědní lidé. Návrh zahrnuje i systém dokonalé odvolatelnosti v případě selhání takto vybraného člověka, vč. zvýšené odpovědnosti, žádné imunity atd. Seznamte se s tímto návrhem na www.sk-de.cz, jak v psané tak v několikeré videopodobě.

 

Kolektiv SKDE

—————

Zpět


Kontakt

ADMIN webu

P R A H A

tel.: neuveden