NÁVRH SKDE - REFERENDUM

03.02.2013 18:35

REFERENDUM

K tomu, aby referendum bylo platné, je zapotřebí přijmout řadu opatření. Tato opatření se musejí dotýkat několika otázek, které obyčejně nejsou při požadavku referenda vůbec zmiňovány. Důvodem je snaha těch, kdo se o referendum, jako nástroj moci opírají, aby bylo snadno manipulovatelné a tím i zneužitelné pro vládní moc.

 

  • PŘEDEVŠÍM  MUSÍ  BÝT  VYŘEŠENO  ZADÁNÍ  OTÁZKY.

 

Je jasné, že na otázku je nutno odpovědět jednoznačně, nejlépe PRO / PROTI nebo ANO / NE. Tady je ale kámen úrazu. Ten vzniká tím, že život není nikdy pouze dualitou a je mnohem složitější. Takže vytvořit otázku tak, aby pokryla mnohotvárnost daného problému je velmi problematické, ne-li přímo nemožné.

 

Pro lepší srozumitelnost začnu příkladem:

 

Kolem jisté obce v údolí se má budovat komunikace. Místní majitelé nemovitostí, ovládající představenstvo obce touží, aby komunikace procházela obcí, kolem jejich pozemků (obchodní byznys). Protože je ale v obci slyšet i hlasy, že komunikace zničí přírodu, přivede exhalace atd., tak rozhodnou o vyhlášení referenda. Položí otázku:

 

"CHCETE KOMUNIKACI, ANO NEBO NE?"

 

Lidé komunikaci chtějí, ale jinak, nežli je zde v referendu naznačeno. Ostatně to vyplyne z dalšího textu. Referendum dopadne tak, že k němu přijde 20% oprávněných voličů, z nichž 60% bude pro, 40% proti.

 

A JE HOTOVO!

 

Ve skutečnosti tak jen 12% oprávněných voličů vnutí vhodně položenou otázkou svojí vůli většině. 80% oprávněných voličů ale chce, aby se hlavní komunikace vedla přes údolí MOSTEM, tudíž by se obce nedotýkala a z obce by se k ní vybudovala jen přípojka. Tak se uchrání životní prostředí obce a k napojení přesto dojde.

Z tohoto příkladu je zřejmé, že v amorálním prostředí, které u nás momentálně panuje, se referendum dá "správně" položenou otázkou snadno zmanipulovat. Referendum vyhlašuje ten (u nás současná vládní garnitura), kdo má zájem, aby se otázka položila tak, aby výsledek vyzněl v jeho prospěch. Tomu u nás nyní nelze zabránit. Vyhlásit referendum nejdříve na to, jaká otázka má být položena, je pochopitelně nereálné.

 

  • DALŠÍM  PROBLÉMEM  JE  "VOLEBNÍ ÚČAST".

 

Jak je vidět na diagramu nad tímto textem, tak dochází ve většině případů k obrovské manipulaci s míněním lidí. Ve většině případů se totiž referenda účastní tak malé procento oprávněných voličů, že PRO se vyslovuje zanedbatelná část obyvatelstva. Jako příklad si můžeme uvést nedávnou volbu senátoru ve druhém, tedy rozhodujícím kole. Voleb se účastnilo (druhého kola) cca 30% oprávněných voličů. Takže drtiví většina senátorů byla zvolena tak, že se za ně postavilo 15 až 18% oprávněných voličů. Drtivá většina (82-85%) se ale postavila PROTI!

 

Tvrdit, že mohli jít také volit, je nesmysl. Oni nešli volit ne proto, že by nemohli, ale proto, že tuto volbu jako takovou (a tedy i onoho poslance) ODMÍTALI.

POSLANCI VE DRUHÉM KOLE SENÁTNÍCH VOLEB TAK BYLI ZVOLENI PROTI VŮLI NÁRODA A V ROZPORU S JEHO PŘÁNÍM.

Ostatně ani první kolo nedopadlo o nic slavněji. Volit šlo cca 40% oprávněných voličů. Z uvedeného procenta je jasné, že jde opět o to, že "zvolení lidé" jsou v rozporu s přáním lidí.

Na uvedených příkladech senátních voleb je velmi dobře patrný princip, který by se uskutečnil i u všech REFEREND. Jde totiž při v principu o totéž. Způsob volby v referendu a v senátních volbách je de facto totožný.

Zvolený poslanec (senátor) musí obdržet alespoň 50% hlasů oprávněných voličů, jinak se nemůže jednat o nic jiného, nežli o manipulaci.

 

MENŠINA ROZHODUJE A VNUCUJE SVÉ MÍNĚNÍ VĚTŠINĚ!

 

To je cosi, co je naprosto nepřijatelné.

 

V případě senátních voleb tak mělo dojít k tomu, že tyto volby měly být prohlášeny za neplatné a vyvolány nové. Protože jde o volbu lidem, pak tyto volby by musely být tak dlouho opakovány, dokud se takový člověk nenajde, nebo by musely být zrušeny, jako nevhodné a neschopné určit onoho senátora.

 

V grafickém vyjádření, které předchází tomuto textu, jsou uvedeny tři příklady.

 

První je s účastí 60% oprávněných voličů. Minimální procento lidí, kteří se vysloví PRO je tedy 30% (při 50,1%). Toto referendum nemá žádnou cenu.

 

V druhém případě je počet oprávněných voličů vyšší. Tvoří 80%. I zde je vidět, že těsná většina v tomto hlasování (50,1%) představuje pouze 40% celkového počtu. Teprve, když pro otázku PRO se vysloví 75% lidí, co přijdou k volbám se procento oprávněných voličů zvýší na rozumných 60%.

 

V posledním příkladu je znázorněn případ, že k volbám přijde pouze 40% oprávněných voličů. Při této účasti pak může dojít dokonce i k tomu, že 20% oprávněných voličů bude diktovat 80%, pokud toto referendum bude vyhlášeno za platné. O tom se ale pojednává níže v textu, v samostatném bodu.

 

  • PORADA  NAD  OTÁZKOU.

 

Dalším problémem referend je nekompetentnost lidí, kteří mají v dané otázce rozhodovat. Může se stát, že danému problému většina lidí prostě nerozumí. Tento problém se řeší (HzPD a švýcarský model) pomocí tak zvaných BUŇEK. Co to buňka je a jak se projevuje?

Pokud danému problému nerozumíte a tím nejste schopni o něm rozhodnout, tak navštívíte instituci, která se nazývá "buňkou". Tam vám tak zvaně kompetentní lidé vysvětlí, o co jde, a vy tak s čistým svědomím můžete jít k referendu.

Už z tohoto popisu je zřejmé, že tu jde o další manipulaci s lidmi, a to přímo nehoráznou.

 

PROČ?

 

Těm lidem v "buňkách" daný problém musí objasnit odborníci tak, aby mu dobře porozuměli. Problém je v tom, že mnohdy ani samotní odborníci si nejsou vědomi všech rizik, který daný problém obnáší. Vysvětlit to dalším osobám, které s danou problematikou nemají nic společného a nerozumí jí, je pak téměř nemožné. Přitom ti, co budou vysvětlovat problém lidem z "buněk", nebudou špičkoví odborníci, ale manažeři, kteří o tom co tento problém obnáší, slyšeli tak jedině z jedoucího auta. To samo o sobě nestačí. Lidé z "buněk" to přeci musí vysvětlit ještě dále lidem. Je jasné, co se bude dít. Manažeři mají zájem o to, aby vše dopadlo dle jejich představ. Podle toho to budou vysvětlovat lidem v "buňkách" a ti, neznající nic jiného, pak ostatním lidem. To, že by o daném problému měli rozhodnout na slovo vzatí odborníci, přitom přímo bije do očí.

 

Myslíte si, že se to může stát jen výjimečně?  Že k tomu dojde, jen pokud se vedle vás postaví továrna s jaderným palivem, nebo výrobna radarů či chemická továrna?

 

Omyl, vážení. Tento problém může nastat kdykoliv a s čímkoliv. Může to být strojírenský provoz a zamoří řeku. Může to být silnice, která zničí ekologický systém. Může to být výroba počítačů a mobilů, která vám vytvoří elektromagnetický smog, o němž jste vy dosud ani neslyšeli.

 

Mnohem a mnohem vhodnějším prostředkem k odvrácení toho všeho je, aby v čele souručenství (společnosti) stáli moudří a odpovědní lidé.

  • PLATNOST  REFERENDA  A  JEHO  STUPNĚ.

 

Hodnota (platnost) referenda je vždy hodnocena podle toho, kolik % oprávněných voličů se vysloví pro otázku PRO. Přitom schválení zákona v referendu má vyšší hodnotu, nežli schválení v parlamentu, pochopitelně v příslušných stupních.

  1. Počet oprávněných voličů, kteří se vysloví PRO (ANO) dosáhne 60% a více. To znamená, že se jedná minimálně o třípětinovou většinu. Toto schválení má hodnotu ústavního zákona (tak je nutno schvalovat i Ústavu jako takovou). Takovýto zákon lze zrušit nebo omezit jen tím, že v referendu bude schválen zákon o větším kvoru (větší procento oprávněných voličů).
  2. Počet oprávněných voličů, kteří se vysloví PRO (ANO) dosáhne 50% až 60%. Takovéto schválení má hodnotu klasického zákona.
  3. Počet oprávněných voličů, kteří se vysloví PRO (ANO) dosáhne 40% až 50%. Tento typ je shodný s předchozím, ale liší se od něho dobou trvání. Při 40-45% oprávněných voličů, kteří se vysloví PRO se toto ujednání (zákon) omezuje platností na 1 rok. Pokud procento oprávněných voličů je v rozmezí 45 až 48%, pak se platnost prodlužuje na dva roky a pokud je v rozmezí 48 až 50% tak na tři roky, Po této lhůtě uvedené zákony pozbývají platnost.
  4. Počet oprávněných voličů, kteří se vysloví PRO (ANO) nedosáhne 40%. V tom případě se referendum ruší a vše co je s tím spojené je prohlášeno za neplatné.

 

Z uvedeného je jasné, že ani současná volba hlavy státu by nenabyla platnosti a to přesto, že nejde o klasické referendum. Jde totiž o to, že drtivá většina národa se postavila proti a to je ROZHODUJÍCÍ.

 

 

  • POSTOJ  SKDE  K  PROBLEMATICE  REFERENDA.

 

Z výše uvedených důvodu se staví SKDE k referendu jen jako k jisté možnosti, která ale není mezi jejími nejdůležitějšími prioritami. Přesto referendum podporuje a to i za cenu toho, že by bylo schváleno takové referendum, které zcela neodpovídá představám SKDE.

Jde totiž o to, že v zemi, kde přestalo platit PRÁVO a Demokracie je nahrazená Oligarchií s totalistickými prvky, je jakékoliv, byť jen mizivé právo lidu vítáno, a proto ho vítá i SKDE.

MATERIÁL SKDE

—————

Zpět


Kontakt

ADMIN webu

P R A H A

tel.: neuveden