PROHLÁŠENÍ K SITUACI

28.06.2013 22:19

Dne 13. 6. 2013 došlo k tomu, že na několik vysoce postavených politiků dopadla ruka spravedlnosti. Nelze s tím než souhlasit. Otázkou je, proč to trvalo tak dlouho a proč je kolem toho tolik humbuku. Nejdůležitější věci, které vedly k zatčení politiků, se přeci odehrály před půl rokem. Aféra s paní Nagyovou také není ze včerejška a její počínání jako neformálního předsedy vlády je přeci ve vládnoucích kruzích známo už dlouho. Samotné jednání předsedy vlády, kdy evidentně pohrdá názory občanů a nepravda je mu denním chlebem, také není neznámé. Takže tu lze říci jediné. Nemorálnost je zde doma.

Ohrazení se premiéra v tom smyslu, že se přeci jedná o politické praktiky, které nikdo nemůže napadat, je evidentním selháním jeho posledního zbytku morálnosti, pokud ovšem nějaký měl. Tvrdit, že dosazení do výnosných postů státních institucí a to jak z hlediska finančního, tak i mocenského je pouhý kalkul za protihodnotu, kterou je porušení závazného slibu vůči lidu této země (de facto přísahy tj. poslanecký slib), je vrchol zvrácenosti.

On sám a ani jeho okolí si neuvědomuje to, co zde bije do očí. Totiž naprostá ztráta morálních hodnot a pokus o zločinné jednání nebývalého rozsahu.

Nejenom to, ale i jeho další řečnické veletoče ukazují na jediné. Na to, že ani on, ani tato současná vláda nemá sebemenší morální mandát, který je zapotřebí k tomu, aby mohla vládnout této zemi. Tvrdit, jeden den, že plně stojí za paní Nagyovou, a druhý den jí označit za zločince a vyhodit jí z jejího postu, aniž on sám příjme za tuto situaci nějakou odpovědnost, je nejen ubohé, ale na jeho postu premiéra naprosto nepřípustné. Tvrdit, že o nepřípustném sledování osob pomocí vojenské rozvědky nic nevěděl, aby se vzápětí objevili důkazy o tom, že nemluví pravdu, je doslova skandální.

To vše na straně jedné.

Druhá strana mince je policie a soudy.

V této zemi má policie a především soudnictví pověst naprosto zkorumpovaných činitelů, kteří jednají pouze na zakázku a jsou vůči spravedlnosti naprosto slepí.

Ano v tomto případě je lze jen pochválit za to, že udělali to, co udělali. Ano pochvala je na místě, ale je tu i obrovská výtka. Proč se tak dlouho mlčelo. Vždyť to bylo jasné i hlupákovi už před půl rokem. Kde byla policie, kde byl soudní aparát.

Proč policie mlčela, proč mlčel soudní aparát?

Lidé právem nedůvěřují ani jedné z uvedených institucí. Důvěra lidí ve vládu je na bodu mrazu. Věří jí jen několik procent lidí. Důvěra v soudní moc je na tom sice o něco lépe. Ale ani zde to není žádná sláva. Takže ani jedna instituce svými kroky nestrhne lavinu souhlasu lidí, protože první s čím k danému problému budou lidé přistupovat je NEDŮVĚRA.

Jediné řešení, které zasluhuje pozornost je řešení, které samo ze sebe nastoluje DŮVĚRU ve věci veřejné. To je například řešení společenských problémů dle myšlenek SKDE a zde v tomto případě by to bylo řešení pomocí SVOBODNÝCH VOLEB, které by se uskutečnily dle návrhu č. 2 oněch myšlenek. Tedy jedná se o skutečné volby, kdy občan si může vybrat své zástupce z okruhu lidí, které zná a kterým může dát onu DŮVĚRU. Pochopitelně je to stále ten samý občan, který obratem ruky může zvoleného člověka odvolat, nebo dokonce ho volat k trestní odpovědnosti. Způsob těchto voleb je na zemi znám již dva a půl tisíce let. Paskvil, který zavedly politické strany, které jsou tu cca 150 let, nejsou volby, ale v nejlepším případě jde o vyjádření pouhého "skóre" jimi nastrčených kandidátek. Ostatně to samé platí i o samostatných kandidátech. Vždyť jsou to lidé nemocní mocí, kteří touží stanout v čele nikoliv pro svou moudrost, ale pro své EGO.

Lidé nejsou hloupí, a proto neskočí na špek žádné současné mocenské instituci. Ať jde o moc výkonnou, zákonodárnou nebo soudní. Všechny jsou propojeny a řízeny mafií, kterou lidé v jejich praktikách už prohlédli.

Řešením je tedy jediné:

Přijmout odpovědnost za sebe a své činy a podle toho jednat a konat.

 

Antonín Mareš

 

—————

Zpět


Kontakt

ADMIN webu

P R A H A

tel.: neuveden