Prhlášení k proběhlým událostem

21.10.2012 19:46

26.03.2012 13:09

PROHLÁŠENÍ k PROBĚHLÝM UDÁLOSTEM


Bylo všemi  možnými prostředky zabráněno tomu, aby se lidé v ČR dozvěděli o cestě, která by vyvedla zemi ze stávajícího marasmu područí politických stran.

Den před demonstrací, dne 14. 3., proběhla schůzka koordinátorů Národní rady, kde pan Čermák a  p. Popelka přijeli s pěti dovezenými delegovanými hlasy z Brna, Znojma atd., od lidí, které zde předtím nikdo neviděl, přehlasovali změnu konferenciéra manifestace 15. 3. a program, dohodnutý týden předem. Tím zabránili tomu, aby na demonstraci v Praze zaznělo 17 požadavků z Programu Skutečné demokracie. Tento systém hlasování je nesmyslem. Pokud by vůbec padal v úvahu, pak by se musel zjistit názor i ostatních nepřítomných koordinátorů. To samozřejmě pomíjíme skutečnost, že koordinátoři jsou pouhou složkou, která by se měla řídit rozhodnutím Národní rady. Vzhledem ke krátkosti času a vzhledem k tomu, že SKDE nechtěla hrotit situaci, jsme ustoupili.

Na manifestaci 15.3. nebylo tedy 17.požadavků z Programu hnutí Skutečná demokracie ani představeno. Vzhledem k tomu že sám Miloš Cach, jako nositel myšlenky SKUTEČNÉ DEMOKRACIE již v mailech POŽADOVAL a to i několikrát, i na schůzkách koordinátorů, že je nezbytně nutné představit lidem nejen 8 bodů, vzešlých z Holešovské výzvy, ale především další návod a řekněme směr.  Abychom společně mohli prezentovat jasný cíl.

NECHCEME, ABY NAŠÍ SNAHU A SNAHU VŠECH SLUŠNÝCH LIDÍ, CO PRACOVALI NA PROBUZENÍ LIDÍ, NĚKDO PROMĚNIL V DALŠÍ 89, kde nebyla vize ani přímé demokracie, ani skutečné demokracie a vše se dovedlo do neskutečného marastu.

Bez vize může naše snaha být zneužita ve prospěch osobností, co nebudou naplňovat cíle a selžou a opět poničí důvěru a duši lidí! Proto Miloš Cach porušil své slovo v bodech, jak bude program manifestace vypadat ve znění, ve kterém byl uveden den před manifestací (paskvil ze zasedání koordinátorů). Chtěli jsme se v den manifestace (15.3) dohodnout, ale viděli jsme obrovskou nervozitu a i fyzické napadání p. JUDr. Josef Hörla p. Adámkem z HV (před svědky). Nechápali jsme, co se chystá v zákulisí. P. Popelka,  měnil názory více než bylo zdrávo, protože nevěděl co dál. Dobře to bylo vidět i v pořadu HYDE PARK kde vše stvrdil. Přestože p. Popelka slíbil, že nebudeme veřejnost mást v názorovém rozkolu, který nastal v posledních dnech, ač se tento názorový nesoulad nesl víceméně od  samého počátku. Přestože jsme nechtěli tento rozvrat dále prohlubovat, objevil se druhý den článek v Parlamentních listech, který označil pana Zdeňka Ponerta jako násilníka, vybízejícího demonstranty k násilí! Přes toto vysloveně lživé nařčení, pan Ponert  článek komentoval (viz Parlamentní listy) jen jednou větou: „ i manželé se rozhádají  a až u soudu zjistí, že se vlastně mají rádi“. Přes toto smířlivé gesto,  došlo zástupcem vedení Holešovské výzvy p. Popelkou ke špinění a zesměšnění Skutečné demokracie nejen v již uvedeném  pořadu Hyde Park . A to způsobem, ke kterému už musela Národní rada zaujmout jasné stanovisko a distancovat se od takových výroků. Opomeneme-li, že pan Popelka neměl mandát Národní rady k veřejnému vystoupení v ČT, považujeme tento krok za jeho vlastní soukromou iniciativu a tak jsme na ní i reagovali. Vzhledem k tomu, že se na tyto události díváme s odstupem více dnů, je zřejmé, že toto muselo proběhnout na něčí objednávku i s využitím osobní nepřítomnosti pana Ponerta, který se právě v době hlasování staral o zajištění osoby pana Hordura Torfa po jeho příletu. I přes tyto skutečnosti zde promluvili řečníci, se kterými to bylo domluveno, jak je patrno z videozáznamů a to včetně pana Popelky a pana Čermáka, jakožto hlavních představitelů onoho křídla Holešovské výzvy, která se tak nedobře zachovala. Korunu všemu nasadil p. Čermák, z Holešovské výzvy, který později v interview pro iDnes prohlásil, že výroky pana Popelky v pořadu Hyde Park ohledně vize zrušení všech stran, sdělil pan Popelka omylem, že se z únavy spletl. Že přeci nemůžeme měnit Ústavu! Kdyby takto uvažoval pan Hordur Torfa, tak by se na Islandu dodnes lidé krčili a neměli před sebou referendum o nové ústavě.

15.3 manifestaci moderoval p. Ponert jako osoba zkušená jak s technikou, tak s moderováním a také osoba známá v místě a schválená na předposlední radě. To nemluvě vůbec o tom, že se jednalo o svolavatele demonstrace. Přesto, jak již bylo řečeno výše, byla dána možnost promluvit jak panu Popelkovi, tak i panu Čermákovi. Pro zájem lidí byl program prodloužen cca o 30 minut a nahlášený
pochod před ČT  vyšel v cca 19 hod. Plán protestu je zveřejněn i na tomto webu v sekci Dokumenty. Po hodině demonstranti dorazili k budově ČT a byli rozděleni na dvě skupiny. První  zůstala u čela ozvučeného auta a druhá část se přesunula ke vchodu a domáhala se vstupu,  Dodatečně cca po 15 minutách došel ke vstupu i pan Ponert, jako konferenciér a svolavatel a pan Cach, jako další moderátor. Po dalších cca 15 minutách se objevily kamery a demonstrujícím bylo sděleno, že „lidé z Holešovské výzvy již jsou uvnitř“. Pánové Popelka  Čermák a Adámek  již byli ve vestibulu. Přivezli pana Hordura Torfu autem (to vše v rozporu s programem a bez vědomí Národní rady).

K údivu nás všech pan Popelka procházel mezi policisty u vchodu bez známek jakéhokoliv omezení. Ostatní z vedení Národní rady ovšem nemohli. Když vyšel před vchod, sdělil p. Ponertovi, že  požadavky (8 bodů z titulní strany NR - dnes tam již ovšem nejsou v celé šíři) nepřednese, citace: „ani kdyby jsi se zbláznil“ a odešel.

P. Ponert setrval před vchodem ještě asi 30 minut. Po telefonu kontaktoval překladatelku pana Torfy, která sdělila, že pan Torfa nechápe, proč pánové  Ponert s Cachem nebyli s ním vpuštěni dovnitř. Pan Ponert poté megafonem vyzval lidi, aby opustili prostor vchodu a shromáždili se u ozvučeného auta, přestože se to demonstrujícím nelíbilo. I skupinky lidí kolem p. Polelky  se nakonec připojily k ozvučenému autu. Dále už shromáždění probíhalo a v klidu a skončilo na přilehlé ploše. Reportér ČT, který byl údajně podle zpráv napaden, došel až na toto prostranství, kde bez jakékoliv újmy natáčel. Podle dalších zpráv očitého svědka  na YouTube se nějaký opilec navážel do hlídajících policistů, ale  i za přispění demonstrujících byl zklidněn. K žádnému narušení tedy nedošlo a všechny zprávy na toto téma jsou lživé.

Považujeme za nepřípustné, aby média byla jednostranná při názorovém rozkolu iniciativy Národní rada.  Je přímo neuvěřitelné jak často a jak jednostranně pracují právě pro p. Popelku a jeho snahu o diskreditaci práce obětavých lidí.

Prohlášení p. Cacha:

Vzhledem k tomu že jsme i se Zdenkem Ponertem i Slávkem Popelkou jezdili po celé Moravě a nebyl mezi námi jediný názorový rozkol při dvou týdnech na cestách. Tak jsem hluboce zklamán tím co p. Popelka udělal. Slávek Popelka ani nedodržel své slovo v proplácení celé práce kolem jízd (peníze mu chodily na účet od lidí – dárců) a já si musel vypůjčovat, abych dotoval dopravu, a rodině jsem nemohl tak dát nic ani na holé živobytí. Nejsem ani důchodce se stálým důchodem. Když nejsem v práci, nic nevydělávám. Nakonec Slávek Popelka bez jasného důvodu který by byl adekvátní, odsoudil celou akci v mediální devastaci. Slávek Popelka zneužil i s médii naší snahu. Ale já se nevzdám i když systém ekonomicko-finanční mafie je dost silný. Věřím, že lidé to pochopí, že pochopí, že jsme je nemohli zklamat a soustředit se na jednotlivce jako v 89. Pan Popelka to jen potvrdil, lidé musí jít za myšlenkou a ne za jednotlivci. A my tu myšlenku máme. Je to myšlenka Skutečné demokracie, od které se tento stát tak silně odklonil.

Víme, pro koho média pracují, a jsme v šoku, já Miloš Cach, i Zdeněk Ponert. Jsem v šoku, když si uvědomím, že člověk, se kterým jsem jezdil mnoho dní v ozvučeném autě (Slávek Polelka) je ochoten znevážit a rozbít naší jednotu, naší práci, a pokusit se jí zničit a to před zraky celého národa.

Ano vážení, jsme v Čechách a zrada je snad naší národní tradicí. Je jí ale také obětavost, práce pro druhé a neuvěřitelná snaha pomoci jeden druhému. Jsme na cestě a tato cesta nás vede k srdcím lidí. Pomozte nám a pomůžete sami sobě. Chceme svobodu, život ve skutečné, tedy opravdové demokracii a chceme, aby pravda byla opět pravdou a lež lží. Aby darebák byl označen za darebáka a moudrý a obětavý člověk byl zde ctěn.

—————

Zpět


Kontakt

ADMIN webu

P R A H A

tel.: neuveden