POMŮŽE NÁM REFERENDUM?

06.10.2012 22:10

Pomůže nám referendum?

 

Pro lepší srozumitelnost začnu příkladem:

Kolem jisté obce v údolí se má budovat komunikace. Místní majitelé nemovitostí, ovládající představenstvo obce touží, aby komunikace procházela obcí, kolem jejich pozemků (obchodní byznys). Protože je ale v obci slyšet i hlasy, že komunikace zničí přírodu, přivede exhalace atd., tak rozhodnou o vyhlášení referenda. Položí otázku:

 

Chcete komunikaci, ano nebo ne?

 

Lidé komunikaci chtějí, ale jinak, nežli je zde v referendu naznačeno. Ostatně to vyplyne z dalšího textu.

Referendum dopadne tak, že k němu přijde 20% oprávněných voličů, z nichž 60% bude pro, 40% proti.

 

A je hotovo.

 

Ve skutečnosti tak jen 12% oprávněných voličů vnutí vhodně položenou otázkou svojí vůli většině. 80% oprávněných voličů ale chce, aby se hlavní komunikace vedla přes údolí MOSTEM, tudíž by se obce nedotýkala a z obce by se k ní vybudovala jen přípojka. Tak se uchrání životní prostředí obce a k napojení přesto dojde.

 

Z tohoto příkladu je zřejmé, že v amorálním prostředí, které u nás momentálně panuje, se referendum dá "správně" položenou otázkou snadno zmanipulovat. Referendum vyhlašuje ten (u nás současná vládní garnitura), kdo má zájem, aby se otázka položila tak, aby výsledek vyzněl v jeho prospěch. Tomu u nás nyní nelze zabránit. Vyhlásit referendum nejdříve na to, jaká otázka má být položena, je pochopitelně nereálné.

Argumentovat tím, že ve Švýcarsku to funguje je zavádějící a vyplývá z nepochopení mentality Českého národa. Švýcaři jsou pragmatičtí, jednají na rovinu. Češi jsou vychytralí. U nás se jinde běžně respektované zákony obcházejí. To by Švýcary ve většině případů ani nenapadlo.

Důležitější, než referendum, je tedy nutnost zajistit, aby se pomocí voleb dostali do rozhodovacích funkcí ti, co tam patří, tedy čestní a moudří lidé, a přitom na slovo vzatí odborníci. To musí být naší prioritou. Základní prioritou myšlenkového směru Skutečná demokracie to je už od začátku její existence.

 

Pokud opravdu budeme chtít či trvat na referendu, pak z uvedeného je zřejmé jak na to. Pokud se vysloví pro či proti dané otázce víc než 50% oprávněných voličů, tak jde o většinu a pak toto schválení má závaznou formu, stejnou jako má zákon.

Pokud tomu tak nebude, pak věci či události musí zůstat při starém (změna totiž není nutná).

 

Ing. Miroslav Gaydoš

—————

Zpět


Kontakt

ADMIN webu

P R A H A

tel.: neuveden