Na Ukrajině se bojuje za Prahu!

22.02.2014 21:00

Na Ukrajině se bojuje za Prahu!

Žádný západoevropský národ a nejspíš ani naši lidé by nedokázal přes 3 měsíce stát nepřetržitě na náměstí, v téměř dvacetistupňových mrazech, pod odstřelovači, pod atakem kriminálních band tzv. titušek, řízených vládou, dělajících špinavou práci za policii.

Janukovič a Putin už také nemohou postupovat jako v dobách Stalina, který nechal obklíčit v třicátých letech obrovskou část úrodné Ukrajiny a nechal tam umřít hladem miliony Ukrajinců. Hlad byl tak obrovský a tak dlouhodobý, že v některých částech lidé pojídali mrtvé. Dnes většina oligarchů, mocných Ukrajiny i Ruska má své majetky uloženy v západních bankách, protože vlastní zemi (měně) nedůvěřují.  Mnohdy celé rodiny těch nejbohatších žijí a studují v zahraničí. Nemohou si dovolit to, aby jim Evropa nechala zablokovat účty a zablokovat vstup, což by se stalo, kdyby jednali neuváženě.

Musíme si uvědomit, že i na nás je našimi mocnými vyvíjen tlak k omezení těch ubohých zbytků demokracie, které nám byly předchozími vládami ponechány. Proto je žádoucí všemožně podporovat úsilí demonstrantů na Ukrajině, v jejich boji o demokracii. Je potřeba jim přát, aby si nenechali "ukrást" tuto svoji revoluci podlými úskoky a infltrováním nasazených poskoků odkukoliv.

Náš stát se ovšem ústy některých svých "činitelů" rozhodně nestaví na stranu práva a pravdy. Pro ilustraci zde uvádíme článek pana Antonína Mareše, který krásně ilustruje, kdo u nás jak smýšlí:

 

Kdo hájí práva lidí a kdo lže?

Ombudsmanka paní Šabatová prohlásila směrem k panu Křečkovi, svém zástupci, následné:

"Požádala jsem svého zástupce, aby se rovněž zdržel vyjádření, která by mohla snižovat vážnost instituce veřejného ochránce práv a důvěru veřejnosti v ni."

Protože podle paní Šabatové se úřad ombudsmana nemá co vyjadřovat k politickým záležitostem, a to ani k těm zahraničním.

Vážení, dovolte mi k této situaci zaujmout stanovisko.

Pan Křeček je evidentně mimo obraz, protože jeho vyjádření není ničím jiným, nežli snůškou lží a nenávisti proti lidem. Obviňuje totiž demonstranty na Ukrajině z teroru. Nějak mu ušlo, že tito lidé se domáhají základních lidských práv a svobod. V centru Kyjeva jsou ochotni mrznout při teplotách, které se pohybují hluboko pod bodem mrazu a dosahují v noci hodnot 14 až 18°C a to už několik měsíců.

Jak asi by hájil zájmy lidí u nás, když lidé Ukrajiny, kteří se dovolávají práva, jsou u něj teroristé, a je třeba, jak se doslova vyjádřil, "je zlikvidovat silou". Člověk, který by měl hájit zájmy normálních lidí, se nad ně povyšuje a opovrhuje jimi. To je prosím zástupce ombudsmana, tedy zástupce toho, kdo má naopak tyto lidi chránit.

A úřad ombudsmana? Co ten říká ústy paní Šabatové?

Prohlašuje, že vyjádření se k jakýmkoliv činům ve veřejnosti je snižováním vážnosti úřadu.

Všechno co se děje kolem nás se nás dotýká. Všechno, ať chceme nebo ne, je politikou a nelze se z veřejného dění vysmeknout. Veškeré naše činy, jednání i uvažování, nás dohoní kdekoliv na této Zemi a nelze před nimi uniknout. Tvrdit, že politika mě nezajímá, je stejný nesmysl, jako to, když pštros na útěku strčí hlavu do písku a má za to, že se ho události vnějšku nedotknou, když on samotný je nechce vidět.

Právě tento úřad ústy svých představitelů by měl bít na poplach, argumentovat lidskými právy a dělat vše pro to, aby režim, který se na Ukrajině chystal diktátorsky uchopit moc a který posléze začal i zabíjet a mrzačit vlastní lidi, vzal za své.

Situace se u nás paradoxně otočila. Vláda se ústy Zaorálka (ministr zahraničí) postavila na stranu práva a zástupci práva na stranu teroristické ukrajinské vlády (režimu).

Připomínám výrok ze své knihy PRAVDY ŽIVOTA, která popisuje řeckou demokracii před 2,5 tisíci lety a ve které jsou deklarovány její principy:

"Demokratická forma je závazkem, protože všude tam, kde občané nejsou přítomni svým uvědoměním, informovaností a aktivitou, vzniká stínový prostor, do kterého se vlije zlo. Ve starém Řecku ty občany, co se nezajímali a neúčastnili politického života, označovali slovem idiotés. Na ty se pohlíželo s despektem a z toho vzniklo současné slovo idiot pro nezpůsobilou osobu."

K tomuto výroku snad není třeba už nic dodávat.

Vážení, pokud připustíme, že ve veřejném životě budou za nás rozhodovat lidé nezodpovědní či dokonce zlí, pak spláčeme nad výdělkem. Takováto cesta pak může vést jedině do stavu, který bude představovat mnoho slz, bolesti a utrpení. Východisko existuje. Je deklarováno jednak v mých knihách, ale i na mém webu.

—————

Zpět


Kontakt

ADMIN webu

P R A H A

tel.: neuveden