Mluvčí SKDE Miloš Cach sděluje:

20.04.2013 16:21

 

Tak OSVOBODITELÉ, v sobotu 20.4.2013 začíná VAŠE OBČANSKÉ JARO 2013 v Pardubicích a to u Východočeského divadla, v 10h . Pokračujeme PAK KAŽDÝ DALŠÍ SUDÝ TÝDEN V SOBOTU, NA STEJNÉM MÍSTĚ...
Věřím že tady brzy probudím šik 10 000 osvoboditelů a vyrazíme na Prahu, až přijde čas...Lidé změní své myšlení, odhalíme jim a ukážeme, co víme. Achillova pata systému je podvodný volební systém, zajištující mafii udržení se u moci skrze politické strany a tím u financí a řízení země. Máme právo žádat změnu volebního zákona, který je počátkem jejich konce a počátkem SKUTEČNÉ DEMOKRACIE.
Voláme po jednotě, ale je příliš mnoho protichůdných názorů a rozbité lidské hodnoty. Podstatné je to, že POLITICKÉ STRANY, které jsou zde cca 100 let , jsou mafií ovládnuty a filtrují z politických stran a volebních kandidátek pryč moudré a slušné lidi. Zůstává morální plevel, ochotný ke všemu...Díky tomu upadá víra slušných lidí jít se ucházet do zkorumpovaných spolků o hlas od lidí. Malé strany nemají na reklamu a lidi je nevolí s obavou propadnutí hlasu...VOLIT či NEVOLIT je DNES stejné. Volby jsou nekontrolovatelné a to systému vyhovuje...Média se stala jen součástí pravolevého divadla, byť lidi otráví anebo zatajují a překrucují PRAVDU!

Pokud je nutné dostat lidi moudré do řízení země, nikdy nevzejdou skrze strany! Mafie to ví a proto jsme my, ze SKDE, mediálně tajeni a špiněni.

POKUD LIDÉ KŘIČÍ PO SJEDNOCENÍ, pak sjednocení nebude za VŮDČÍ OSOBNOSTÍ, ale spojovatelem a sjednocovatelem bude myšlenka. MYŠLENKA, ZA KTEROU SE LID SJEDNOTÍ, musí být řešením celého problému. Vyčistí se řízení země.

S Láskou a Pravdou zvítězíme. Oni bojují a lžou, my ukazujeme lidem cestu JASNÉ MYŠLENKY PRO SJEDNOCENÍ: změna volebního zákona je řešením a startem. Je tak jednoduché říci: POLITICKÉ STRANY dostaly šanci, selhaly a staly se jen firmami na podvod. Je tedy jediná možnost: volit občany tak, jak říká LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD a já věřím, že to je start a vím, že to je SKUTEČNĚ DEMOKRATICKÉ právo všech občanů ČR.

BOŽÍ bojovníci jsou lidé, lidé ctící lásku k druhému a ukazující cestu k uskutečnění těchto hodnot v řízení a správě země.

www.sk-de.cz Miloš Cach, šiřitel myšlenek SKUTEČNÉ DEMOKRACIE.

—————

Zpět


Kontakt

ADMIN webu

P R A H A

tel.: neuveden