Mluvčí myšlenkového směru Skutečná demokracie byl odsouzen

23.02.2013 21:04

MLUVČÍ MYŠLENKOVÉHO SMĚRU

SKUTEČNÁ DEMOKRACIE BYL ODSOUZEN.


 


 

To, co udělal pan Miloš Cach, není totéž, co udělal kreslič tykadel na billboardech politických stran (pan Smetana). Pan Miloš Cach psal na chodník, tedy na ulici, která patří všem, tedy i jemu. Psal způsobem, který ani chodník, ani ulici trvale nepoškodil (jak by také mohl – vždyť psal vápnem). Nedošlo k poškození ničího soukromého majetku! Vápno se používá jako desinfekce, nebo jako prostředek na bílení špinavých zdí. To ale soud nezajímá. Takže je jasné, co soudcům a těm, co je řídí, ve skutečnosti vadí. MYŠLENKY.


 

Je to obdobné, jako s referendem v Ústavě. Máme na něj právo, ale ve skutečnosti je to ošetřeno tak, aby se nedalo provést.


 

Nyní cituji z Ústavy ČR:


 

Listina Základních práv a svobod, Hlava 2, čl. 8, odst. (2)


 

Nikdo nesmí být stíhán nebo zbaven svobody jinak než z důvodů a způsobem, který stanoví zákon

Článek 17


(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.
(2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně
vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.


 


 

Takže na protesty máme "právo", ale ve skutečnosti se nedají provést!!!


 

VÝZVA MLUVČÍHO SKDE PANA MILOŠE CACHA:

 

POVOLÁVÁME 10 000 HRDÝCH osvoboditelů ČR… Čas politických stran VYPRŠEL!
ZAČÍNÁME 8. 3. 2013 Hradčanské náměstí, Praha!Už nechci být zastupován žádnou politickou stranou, i kdyby mě slibovala zlaté tele nebo modré z nebe!…. POLITICKÉ STRANY selhaly a nepracují pro nás OBČANY, ale pro mafii a pro sebe...Nechci dotovat politické strany 2 miliardami každé 4 roky za jejich tragickou komediální soutěž...Nechci už mojí lidskou energií táhnout tento zadřený motor, dokud mám dost sil se vzepřít a VZTYČIT HLAVU!...Je třeba vyrazit klín který tíží  celou zemi a dusí občany!...

JE ČAS ODEJMOUT změnou VOLEBNÍHO ZÁKONA POLITICKÝM STRANÁM MOC…
Je tedy třeba zastupitelský systém naplnit skrze
NOVÝ VOLEBNÍ ZÁKON lidmi, kteří nebudou do voleb přistrčeni politickou stranou, ale BUDOU DELEGOVÁNI skrze OBČANSKÝ DELEGOVANÝ VOLEBNÍ ZÁKON (je připraven k celonárodní diskusi)

ZAČÍNÁME 8. 3. 2012 v Praze na Hradčanském náměstí od 8 hodin. Dále bude třídenní akce v Praze, cca až do května, a dále budeme u všech větších akcí, kde budeme občanům předávat myšlenky, které jsou utajovány a tajeny. Pokud můžete, pošlete peníze na transparentní účet a hlavně přijeďte na uliční akce. Hledáme 10 000 občanů - myšlenkových bojovníků, abychom osvobodili Český rozhlas a TV ČR. Abychom předali naše myšlenky všem, celému národu! Chceme vyvolat MEDIÁLNÍ NÁRODNÍ DISKUSI o nutnosti ZMĚNY VOLEBNÍHO ZÁKONA jako KLÍČE k řešení krize řízení a správy země skrze STRANOKRACII, tj. politické strany, ovládané finančními zájmy.

 

VAŠE OBČANSKÉ JARO 2013

 

JARO SKUTEČNÉ VLÁDY OBČANA = SKUTEČNÁ DEMOKRACIE =  POLITICKÝM STRANÁM BUDE ODEJMUTA MOC A STANOU SE POUHÝMI ZÁJMOVÝMI SPOLKY. Jejich "soutěž" nám přináší jen všestrannou genocidu národa, odpor lidí k veřejným věcem a to je a byla vražda demokracie.

1. MYŠLENKA změny volebního zákona je KLÍČEM k naplnění zastupitelského systému lidmi slušnými a odpovědnými a odvolatelnými.

2. ÚKOL KAŽDÉHO Z NÁS:  Teď je třeba šířit, že KLÍČ k volbám je připraven, a je třeba s ním seznámit LID naší země

3. JAK DOSÁHNEME osvobození médií a vypláchnutí zastupitelského systému STRANO-KARCIE? Dosáhneme toho stejně jako Islandský uliční nátlak a to bez násilí a s láskou a to tolik dní po sobě, kolik bude potřeba a na všech strategických místech dokud nerezignují. Budeme také žádat prezidenta, aby odvolal vládu, tak jak slíbil a přestal dělat mrtvého brouka.

4. KLÍČ ke SKUTEČNÉ DEMOKRACII je PŘIPRAVEN a jsou tedy stanoveny jasné požadavky, založené na Listině základních práv a svobod a proto musíme stávající systém donutit uveřejnit a respektovat je!. Strategie uličního nátlaku je JASNÁ a teď hledáme alespoň těch 10 000 osvoboditelů ČR

DĚJE SE MNOHÉ. JEN JE TŘEBA SLEDOVAT FACEBOOK VAŠE NÁRODNÍ RADA, SK-DE nebo web WWW.SK-DE.CZ

Odsuzuje se morálnost soudců za socialismu, ale dnešní totalita a finanční STRANOKRACIE vytvořila zákony tak ohýbatelné, jak jen mocní potřebují umlčet občana. Ano média lžou a politici skrze strany organizovaně kradou. Ale pokud občan už nemá jinou možnost a křídou či vápnem chce psát lidem vzkazy a myšlenku řešení, JE ODSOUZEN jako ZLOČINEC!

 

Soudce musí především posoudit smysl a okolnosti. Pokud by měl soudce hrdost vůči zemi, tak by řekl "p. Cach NENÍ VINEN! Jako občan v odporu má vzhledem ke stavu země právo se takto vyjadřovat, majetek neničí, pouze předává informace, když média prokazatelně tají demokratické řešení a informace, a tím znemožňují právo soutěže POLITICKÝCH SIL a tím porušují Listinu základních práv a svobod"!

Ukazujeme celé zemi a světu, zda soudy u nás jsou jen sebrankou talárních posluhovačů, nebo odvážných občanů, co rozsudek vynesou čestně vůči okolnostem! Ukazujeme zaujatost soudů.

Nad veškeré zákony a především na ty nesmyslné o to více, se vždy musí stavět Duch spravedlnosti. Nejen strojové ctění a ohýbání zákonů dle názorové nespokojenosti a loajality k moci. Není rozdíl mezi křídou či jinou látkou, která není trvalá. Soudce si nemůže dovolit dělat rozdíl v zákonech tak, jak se mu zachce, a přesto to dělá!

 

PRAVDA ZVÍTĚZÍ!

 

http://zpravy.idnes.cz/aktivista-cach-dostal-podminku-dmm /krimi.aspx?c=A130220_114309_pardubice-zpravy_mt

 

 

Miloš Cach:

Nejsem politik a nechci jím být. Přináším KLÍČ k celonárodní diskusi, o nutnosti ZMĚNY VOLEBNÍHO ZÁKONA, jako počátek řešení všech problémů země a STRANAMI ukradené moci občanů. Jsem šiřitel myšlenek SKUTEČNÉ DEMOKRACIE a věřím lidem, kteří budou volit občany, ne předhozené podsunuté podvodníky!

Informace o termínech sjednocení, a jak dále, hledejte a sledujte na  WWW.SK-DE.CZ nebo na facebooku VAŠE NÁRODNÍ RADA a SK-DE.

 

ŠIŘTE V INTERIEROVÝCH DISKUSÍCH, PIŠTE ALESPOŇ KŘÍDOU NA CHODNÍK, AŽ BUDE DATUM TAK TISKNĚTE LETÁKY, KTERÉ NEJDETE NA NAŠICH www.sk-de.cz  NEBO NA FACEBOOKU

 

 JDEME NA TO!

NEBO BUDEM ČEKAT?!

JÁ ČEKAT NEBUDU!!

ČAS POLITICKÝCH STRAN VYPRŠEL!

ZA NAŠE DĚTI, ZA NAŠI BUDOUCNOST, ZA HRDOST HRDINŮ.

 

MÁME TOHO UŽ DOST!

—————

Zpět


Kontakt

ADMIN webu

P R A H A

tel.: neuveden