Komentář k setkání v Železnici u Jičína

15.04.2012 10:21

Komentář ke schůzce OBČANSKÉ INICIATIVY ČESKÝ RÁJ v Železnici u Jičína 12.4.2012

Motto setkání: Musí nás sjednocovat to, že jdeme PROTI VŠEM POLITICKÝM STRANÁM. Lidem musíme říci jak. Lidé vidí sami, že strany jsou nedůvěryhodné, nezodpovědné a tím pro morální lidi už jednoznačně nevolitelné. Tento princip zastupitelské demokracie není demokratický, lidé mu nevěří a mají na to po 22 letech zkušeností u nás a ve světě plné právo!!

Dnes už nejde o svržení této „pravicové“ vlády ale o nutnou změnu a kterou je obnova demokracie a změna volebního zákona!..A TOHO SE POLITICKÉ STRANY a ještě více FINANČNÍ MAFIE BOJÍ.. Když ztratí politické strany - organizované spolky, tak ztratí moc. Ta přejde na lidi, zvolené pro hájení zájmů občanů, ne zájmů korporací…ANO je to REVOLUCE pro obnovení DEMOKRACIE – OPRAVDOVÉ, SKUTEČNÉ, ne zprostředkované, jako dnes!

Vážení účastníci SETKÁNÍ v Železnici u Jičína i lidé této země. Jsem hrdý na ty z vás, co vytrvali, přestože se někteří snažili naši správnou cestu k fungující zemi odvést a zakroutit tak, aby opět zde byl stejný volební zákon a demokracie jako paskvil, kde budou opět mafiánské organizační kluby - politické strany. Nepotřebujeme politické strany, které by byly prostředníky mezi lidem a řízením a správou země!..... Musím něco zopakovat: finanční a ekonomická mafie si chce skrze tento systém zastupitelské demokracie uchovat svou ovladatelnost ekonomiky i veřejných zdrojů nejen naší země. Nejde o to, aby naše zem vykročila směrem skutečné demokracie jen v politice a principu demokracie, ale především ve všem co dnes skrze politickou moc páchá finanční mafie na obyčejných lidech. Není tak důležité, aby jsme ihned pozavírali ty co kradli, ale musíme zastavit zlodějiny tím, že ihned nastolíme princip, podle něhož nebude z principu možné takové systémové zlodějiny provádět.

Zastavme zlodějiny a to nejen ty, které proběhly např. ve firmě PROMOPRO, ale i ty které jsou skrytě páchány na lidech. Je to nesmyslný pracovní, sociální a ekonomický trh, který vyhovuje jen devastaci země podvodníky a zloději všech forem. Obyčejný a poctivý člověk je odkázán sotva přežít . Na těchto zdevastovaných hodnotových základech je stavěna naše země! Je čas, aby naše země dostala jasná pravidla hry. Náš Program se 17ti požadavky jasně ukazuje a pojmenovává, co se dnes děje a jak z toho ven. Není to dogma, ale je to směr po lidi, aby zapomněli na mediální masáž ulhané ČT a dalších médií, které jen udržují lidi nevědomé. 17 požadavků je směr, který lidé mohou po volbách naplňovat. Ti, co odešli ze schůzky 12.4., odešli jen proto, že se od počátku existence HV, krok po kroku, snaží z této občanské akce udělat další propletenec s politickými ideologiemi stran a straniček, které chtějí jen hledat lepší a čistí zastupitele v tomto volebním systému. Ti co odešli, jasně ukázali, že nechápou, že politika je jen prostředek finanční mafie, jak se skrze strany dostat ke zdrojům a držet společnost v kolejích které mafie potřebuje…….Ti co odešli, i Popelka a další, zklamali. Vlastně podvedli lidi v celé zemi tím, co po 15.3. udělali. Chtějí zakládat hnutí - politický subjekt. Politické strany jsou se svou strukturou jen firmou NA PODVODY, s prověřenými lidmi a informačně propojenými bezcharakterními podvodníky. Strany měly 22 let šanci zvednout tuto zemi a místo toho ji zničily a zadlužily!...... Je čas tedy prosadit základní kámen společnosti a tím je VOLEBNÍ ZÁKON bez politických stran. Čistší forma vládnutí není možná. Plně zodpovědní lidé, zvolení lidmi v místě svého bydliště, TO JE PRVNÍ KROK, ale zároveň je třeba aby lidé dostali do ruky myšlenky které jsou jim dnes záměrně zatajovány. Volební zákon a informace „jak dále“(viz Program 17 ti bodů - myšlenkových směrů, nazvaných Skutečná demokracie) , změní společně svět k nepoznání. Já mohu jen říci, že jsem šťastný, že lidé, kteří 12.4. byli v Železnici u Jičína, odolali tlakům. Byli tam lidé, co nerespektovali většinu a názory a manifestačně odcházeli, aby probouzeli v lidech emoce a nedůvěru k 17ti požadavkům - myšlenkám jak dále. Odsuzovali jejich nositele „Zdenka Ponerta“. Je směšné, že jeden z těch co odešli si vzal slovo a řekl „souhlasím se 17ti požadavky a nic proti nim nemám, ale vadí mě Ponert“!..TO JE LEŽ, jemu vadí neoblomný Zdenek Ponert, který chrání tyto myšlenky, aby byly ukázány lidem i světu v této nezdeformované - čisté informační podobě …UŽ NECHCEME JÍT OKLIKOU, JAKO V 89, ale přímo SKUTEČNOU DEMOKRACIÍ. Zdenek Ponert jim vadí, jako neoblomný a neohrožený NOSITEL. Nejde mu o to získat politickou funkci, ale vysvětlit lidem, co mají dělat, jak volit atd. Nový systém voleb nikoho automaticky nestaví do čela. Do čela mohou postoupit jen ti, kteří jsou lidmi ve svém okolí navrženi a na vyšších postech též prošli psychotesty.

Teď už jsou zde nositeli všichni, co setrvali a Zdenek je jen jeden z nich…NESTAVÍME POLITIKU NA JEDNOTLIVCÍCH , ale na MYŠLENCE jak dále. Ta se musí dostat do médií a k národu. Tím, že účastníci setkání12.4. souhlasili se 17ti požadavky Programu, tak tato cesta byla v celé této krajině u Jičínska plně započata. ZLO začíná silně prohrávat. Mafie do naší snahy vysílá své zvědy a vyvíjí úsilí, aby se lidé nesjednotili na zásadních změnách. Jsou zaváděni jinam a jsou narušovány schůzky s cílem, aby se rozpadly. Ale lidé v Železnici u Jičína to dokázali a stejně jako já již dříve pochopili, že změna VOLEBNÍHO ZÁKONA a předkládání 17ti požadavků lidem je cestou, kudy po volbách. Je to cesta, jak odstřihnout zájmy mafie a uskutečnit OBČANSKOU SPOLEČNOST. Žádný kapital-ISMUS, faš-ISMUS, feudal-ISMUS...žádný "ISMUS", ale SKUTEČNÁ DEMOKRACIE . Tedy přímá - skutečná VLÁDA lidu pro lid. Je to cesta nejen pro tuto zemi, ale celou planetu. Lidé v Železnici udělali veliký krok jako vzor ostatním. Další část bývalé HV udělala krok k pochopení, kdo nás ovládá a že je třeba na celém světě uskutečnit změny které postaví zájmy lidské nad zájmy ekonomické. To co děláme, není revoluce jen v politice, je to REVOLUCE VE VĚDOMÍ LIDÍ. Měníme politiku řízení a správy země tak, aby bylo očištěno vědomí lidí, aby média přestala sloužit mafii jako dnes a lidé začali vnímat základní hodnoty a na nich vše stavěli. Aby se posunulo lidské myšlení z egoismu a zvířecích pudů, kde jsme dnes záměrně mafií světa udržováni, do lidského vědomí, kde bude ctěna PRAVDA a LÁSKA K DRUHÝM LIDEM.....Děkuji Frantovi Heršálkovi za to, že setrval. Děkuji všem co vytrvali a otevřeli oči a svou duši stejně jako já před lety a vím že to není jednoduché. Že není jednoduché v bouřlivé atmosféře názorů setrvat a snažit se pochopit novou cestu která nám je mediálně zatajována jako ekonomickým otrokům...JSEM NA VÁS HRDÝ lidé, hrdý na to, že jste.Máme obrovskou naději, že dále budeme šířit myšlenky, jak změnu provést a co by dále lidé měli naplňovat.....To, že jste a že vnímáte a chápete, mě osvobozuje, naplňuje. SPOLEČNĚ TO DOKÁŽEME!.... Vaše duše a vnímání mě dávají sílu a ukazujete mi, že brzy bude ekonomické a duševní otroctví ukončeno a znovu zasvítí slunce v duších lidí. Dobro, Láska, Pravda bude směr národů a náš národ bude prvním, který ke stejné cestě přivedl tuto planetu. K cestě k planetě důstojných bytostí, vědomých lidí a zvířecí říše naší nádherné modré planety, kterou máme zapůjčenou a která je dnes mafií tak ničena. Budeme bojovat čestně, pravdou a slovem, nechceme násilí které plodí jen násilí. Silou lidu v ulicích ukážeme vládě, že požadujeme naplnění změny volebního zákona a tím, že budeme v ulicích, dostaneme do médií skrze mluvčí i vše co je dnes zatajováno…Jediné co od nás média uslyší je to, co je psáno na našem webu a to, že lžou a že požadujeme PŘÍMÝ PŘENOS V TV…Až pak se budeme bavit s médii dále!...Tím, že nás DNES nepouští do médií, potvrzují MÉDIA A MAFIE správný směr kterým jdeme a už dnes s námi tímto bojují. Už nás ani nemohou ignorovat, ani se nám smát. Už se BOJÍ.. BOJÍ SE, SKONČÍ JEJICH ZKAŽENÝ SVĚT. Lidé ZVÍTĚZÍ a tak se STANE!

Nejdřív tě budou ignorovat. Pak se ti budou smát. Pak proti tobě budou bojovat. Potom zvítězíš.
Móhandás Karamčand Gándhí
Miloš Cach.

http://www.hv-ceskyraj.cz/?page_id=867#comment-38

—————

Zpět


Kontakt

ADMIN webu

P R A H A

tel.: neuveden