Jednotlivé materiály SKDE

26.03.2012 12:25

Co je SKDE neboli 

Skutečná demokracie ?

Skutečnou demokracii charakterizujeme jako myšlenkový směr nové doby, ke kterému je potřebné postupně dojít. Nejsme tedy organizací, tak jako to chápe většina ostatních. Nechceme nikoho řídit, nechceme žádné funkce, nepovyšujeme se nad nikoho. Jen a jen ukazujeme lidem cestu, jak se mohou domoci řízení svých věcí. Takže lidé sami, nikoliv prostřednictvím politických či jiných organizací, budou nejen rozhodovat, ale i řídit běh událostí kolem sebe, ve svém okolí.

To je také smyslem námi navrhovaného volebního systému a praktikování demokracie. Nepotřebujeme žádné další občanské iniciativy jako protiváhu voleným institucím. Volené instituce z povahy věci jsou automaticky těmi nejlepšími občanskými iniciativami. Jsou vtěleny přímo do systému řízení společnosti. To neznamená, že lidé si nemohou zvolit dle svých zájmů něco, co lze nazvat klubem rybářů, zahrádkářů či filatelistů a podobně. Nejde ale o systém občanských iniciativ, tak jak jsou chápány dnes.

Člověk v nesnázích se dnes nemůže obrátit na současné volené orgány s nadějí, že mu přátelsky pomohou. Dnes je díky nesmyslnému pojetí vztahů, které byly degradovány na systém "urvi, co můžeš",  něco takového nemyslitelné.

Proto se dnes vlastně občanská sdružení vytváří, aby tomuto trendu čelila. Budu-li ale mít ve zvoleném orgánu lidi moudré, kterým důvěřuji a budou-li tam lidi, kteří jsou ochotni a schopni svůj elán dát nezištně do služeb druhých, aniž by vyžadovali za tento počin uznání, odměnu, či jinou výhodu, jakou je například i pocit moci či důležitosti, pak není pochyb o tom, že vytvořím prostředí, ve kterém bude možné řešit cokoliv.

Je jasné, že lidé v nesnázích se na toto uskupení zvolených zástupců budou s důvěrou obracet a ono jim bude schopno pomáhat. Na druhé straně to bude i prostředí, které bude automaticky přitahovat tvůrčího člověka, který s ním bude rád spolupracovat. Zároveň ale bude odpuzovat kariéristy a také lidi toužící po moci. Bude odpuzovat i ty, kteří jsou na nízké úrovni chápání společnosti ve smyslu pomáhání druhým.  

Z uvedeného důvodu a závěrů, které plynou z výše napsaného, jsme se v SKDE dohodli, že budeme spolupracovat jedině s těmi lidmi či organizacemi, potažmo iniciativami, které jednoznačně a bez výhrad přijmou náš základní materiál, který je formulován v 17-ti požadavcích - myšlenkách SKDE. A tyto myšlenky přijmou také za svůj program.

Jde totiž, jak již bylo řečeno, o směr nového nazírání společnosti. Pokud někdo tento směr odmítá, je vůči  nám v opozici, a tudíž spolupráce s ním z naší strany není možná. Tvrdit, že chceme stejné věci, jako je například pád vlády, je pro nás nedostatečným argumentem, protože u nás je rozhodující, co se stane poté.

To, že někdo chce odstranit zkorumpovanou, protilidovou a dnes už de facto vládu oligarchie s totalistickými prvky, není žádným přesvědčivým argumentem. To je vlastně dnes už občanská povinnost.

Podstatné tedy je to, co bude následovat poté.

Důležité je, zda si ten někdo chce uzurpovat moc pro sebe nebo chce, aby lidé žili jako lidé, aby člověk člověku byl člověkem a ne vlkem, aby se vztahy lidí se změnily ve vztahy partnerské, a to naprosto všude, čímž jsou míněny i pracovní vztahy včetně vztahu podnikatel-zaměstnanec, aby podnikatelé byli podnikateli, a ne uskupením, které je založeno na principu "urvi, co můžeš" a šlo i přes mrtvoly.

Takže ještě jednou.

Budeme spolupracovat pouze s iniciativami, uskupeními a s těmi lidmi, kteří pochopili to, že otevíráme cestu do nového systému, do systému skutečné, tedy opravdové demokracie, kde lidé jsou lidmi a kde vládne tvůrčí atmosféra a existuje možnost nejen radostně žít, ale i tvořit.

 

SKDE a její příznivci a šiřitelé.

 

Po rozvinutí textu stačí kliknout myší na jednotlivé názvy příslušných článků, které jsou reprezentovány názvem "zde", a ty se pak otevřou.

 

17 myšlenek SKDE                   zde

Finanční systém                         zde

Petice                                         zde

Provolání k národu  (2011)        zde

Časopis č.1                                zde

Časopis č.2                                zde

Časopis č.3                                zde

Časopis č.4                                zde

Časopis č.5                                zde

Časopis č.6                                zde

Časopis č.7                                zde

 

 

Myšlenky hnutí Skutečná demokracie

jsou vyjádřeny v 17 bodech na tomto webu. Jsou to vysoké cíle, mnohými označované jako utopie. SKDE není politické hnutí ani politická strana, je to myšlenkový proud. Tento myšlenkový proud by se měl nazývat prostě a jednoduše DEMOKRACIE. "Skutečná demokracie" proto, aby se odlišil od toho, čemu se dnes říká demokracie, ale co s demokracií nemá nic společného. Již tisíce let se tento současný systém nazývá oligarchií, tedy vládou zájmových skupin.

Demokracie je demokracií právě proto, že nemá nic společného s pravolevým vnímáním světa. Pravice či levice - tento výmysl je odvozen od současného pokřiveného vnímání světa. Demokracie je vládou lidu a tento lid v ní vládne prostřednictvím svých nejlepších vlastních členů, což jsou moudří a vzdělaní lidé, kteří jsou na vysokém stupni emoční inteligence. Příkladem může být T. G. Masaryk.

Myšlenkové hnutí SKDE chce lidi motivovat k vlastní aktivitě a dává jim jasný cíl. Pro možnost lepší orientace jsou zde některé dílčí myšlenky zdůrazděněny samostatně.

FINANČNÍ SYSTÉM     SKUTEČNÁ A PŘÍMÁ DEMOKRACIE    EMOČNÍ INTELIGENCE

SOUČASNÝ STAV         SKUTEČNÁ DEMOKRACIE (VOLBY)     PROVOLÁNÍ K NÁRODU

 

Časopisy SKDE

č.1, č.2, č.3, č.4, č.5, č.6 a č.7

Nevšední svědectví o myšlenkách

—————

Zpět


Kontakt

ADMIN webu

P R A H A

tel.: neuveden