Co se to děje?

29.03.2012 20:54

Co se to děje?

Vážení přátelé, pojďte se spolu se mnou zamyslet nad tím, co se to u nás děje a co je v pozadí.

Dne 15. března došlo k velké manifestaci na Václavském náměstí. Bylo tam min. 20 000 lidí. Naši chlapci, Ponet a Cach, objížděli celou republiku a to měsíc a 1/2 (únor a březen). Vyzývali a zvali lidi do ulic.

Bohužel, jak je u nás snad již tradicí, nastal v našich řadách rozkol.

Ukázalo se, že část lidí z Holešovské výzvy kolaboruje a zrazuje. Z následných událostí jednoznačně vyplynulo, že se jedná o konfidenty, kteří byli nasazeni do našeho hnutí. Vstřícnost masmedií, a obecně státu, nenechává nikoho na pochybách, kdo je kdo. Vedení Národní rady, které celou akci zastřešovalo, bylo okázale ignorováno a lidé z tohoto vedení nebyli do žádných masmedií vpuštěni a ani jim nebylo dovoleno se k situaci jakýmkoliv způsobem vyjádřit. Jako by ani neexistovali. Ani to však není vše. Za pomoci státu byl web Národní rady předán v rozporu se zákonem těmto lidem a to přesto, že tvořili pouze jednu ze složek Národní rady a web jim tudíž nenáležel. Nevytvořili ho, neřídili ho a jeho činnost byla podřízena Národní radě, kterou zradili a opustili.

Ano, jde o zradu. Upřímně řečeno, je mi těchto lidí líto. Zradili totiž sami sebe a to je snad to nejhorší, co může člověk udělat. Zrádce si totiž neváží nikdo. Neváží si ho ani ten, koho zradil, ale ani ten, pro koho zrazoval. Nechme je svému osudu a podívejme se, o co zde šlo. Čeho se ten stát, potažmo společnost tak bojí, že se snaží tyto myšlenky umlčet?

Jistě, jde o Skutečnou demokracii, ale co to v ní tak těm současným mocipánům vadí?

Jde především o několik klíčových myšlenek či chcete-li stanovisek, ze kterých má tento systém hrůzu.

  1. Jde o myšlenku Skutečných voleb a to bez politických stran. Nejde jenom o to, že se zruší tyto politické strany a tím i mocenské páky těch, kdo stojí dnes v čele státu. Jde o mnohem víc. Jde o to, že se zruší sama podstata toho, na čem současný stát stojí. Zruší se totiž systém egoistického uchopení moci. Jak tomu rozumět? Při "normálních", tedy současných volbách existují kandidáti, potažmo politické strany. Pro jednoduchost si představme pouze samotného tohoto kandidáta. Kdo to je? Jde o člověka, který chce být zvolen. Nabízí se otázka, proč chce být zvolen?
  • Chce se mít dobře a chce být důležitý a chce, aby si ho ostatní předcházeli, tedy aby byl takzvaně nepostradatelný?
  • Chce sloužit lidem a na ničem jiném mu nezáleží?
  1. Domnívám se, že odpověď na otázku v prvním bodě dá snad každý v tom smyslu, že dotyčný je tím, kdo prosazuje sám sebe (totéž se pochopitelně týká i každé strany). No a tady je onen zakopaný pes. My žádné kandidáty nemáme. Nepotřebujeme je. Volby se provedou tak, že lidé sami řeknou, koho by z uvedeného souručenství (obce, města, okresu atp.) chtěli mít ve svém čele. Takže dopředu není vůbec jasné, kdo stane v čele. Ten, komu se dostane nejvíce hlasů svých sousedů (v prvém kole) je tím, kdo u nich má největší důvěru a tedy i předpoklad k tomu, že to bude dělat dobře. Žádný cizí kandidát nikdy žádnou důvěru sousedů nemá. Tento člověk ale ano. A důvěra je důvěra a ta také zavazuje. To není kalkul těch, kdo se jen domluvili na ovládání druhých, to je důvěra, která se buduje léta a může se ztratit v jediném okamžiku. Proto si jí také člověk, kterého ostatní vyzvednou do svého čela, také váží.
  2. Se stoupajícím úřadem také stoupá větší trestní odpovědnost. Takže za stejný přečin bude člověk ve vyšším postavení potrestán přísněji.
  3. Je snad samozřejmé, že jde vždy jen o službu lidem. Pokud tedy tento zvolený člověk selže, pak musí existovat možnost ho kdykoliv nejen potrestat, ale také i okamžitě odvolat. O nějaké imunitě nemůže být ani řeč.

To jsme probrali pouze jediný bod ze 17. požadavků Skutečné demokracie. I tento je noční můrou těch, kdo nám dnes vládnou.

Antonín Mareš

—————

Zpět


Kontakt

ADMIN webu

P R A H A

tel.: neuveden