Archiv článků

ZÁKLADNÍCH 17 MYŠLENEK Skutečné demokracie

26.03.2014 08:04
ZÁKLADNÍCH 17 MYŠLENEK - jednotlivě s vysvětlením 1. Právo na důstojný život. 01.12.2013 20:42   2. Změna způsobu voleb. 01.12.2013 20:44   3. Striktní oddělení výkonné, zákonodárné a soudní moci od sebe navzájem. 01.12.2013 20:52   4. Odvolatelnost všech...

—————

Na Ukrajině se bojuje za Prahu!

22.02.2014 21:00
Na Ukrajině se bojuje za Prahu! Žádný západoevropský národ a nejspíš ani naši lidé by nedokázal přes 3 měsíce stát nepřetržitě na náměstí, v téměř dvacetistupňových mrazech, pod odstřelovači, pod atakem kriminálních band tzv. titušek, řízených vládou, dělajících špinavou práci za policii. Janukovič...

—————

Film Hořící keř

19.01.2014 22:52
Viděl jsem 1. díl filmu Hořící keř. Je mi smutno, že se v lidech, tedy v jisté většině, v myšlení dodnes asi ani moc nezměnilo. Jakoby Jan Palach nic neudělal, jakoby se vlastním rozhodnutím za nás neobětoval, jakoby se jen tak "mimochodem omylem" upálil. Nijak moc jsem si nevšiml, že by se za celá...

—————

Genocida

16.12.2013 16:46
Jak dlouho nám ještě bude trvat, než se sami v sobě rozhodneme, že toto se nesmí dít?  Nejenom "rozhodneme", ale sami začneme u sebe s tím něco dělat. Odhodíme touhu po penězích,  a postavíme na první místo spolupráci s druhými, bez postranních úmyslů. Spolupráce mj. také znamená naučit...

—————

Jak jsme vytvořili samosprávu.

08.12.2013 18:22
Když jsme začínali seznamovat lidi s myšlenkami skutečné tedy opravdové demokracie, setkávali jsme se mnohdy s nepochopením. To proto, že jsme se ve svých začátcích orientovali na aktivní složku lidí, kteří se pohybují na internetu a tím i na facebooku. Chvilku nám trvalo. Nežli jsme pochopili, že...

—————

Proč demonstrace nemohou změnit politický systém.

08.12.2013 18:18
Zveřejněno se souhlasem autorky. Po roce 1989 se u nás změnil politický systém a my jsme s nadšením a nadějemi vstoupili do nové doby. Dnes, po 24 letech, s rozčarováním a znechucením sledujeme, co se to u nás děje. Co se vlastně stalo? Předchozí systémy vykonávaly svou moc přímočaře a viditelně....

—————

Proč demonstrace nejsou účinné?

08.12.2013 18:13
Zveřejněno se souhlasem autora.   V tomto našem současném světě se stále setkáváme s nějakým projevem nesouhlasu pomocí demonstrací. Tyto demonstrace ale vyznívají do prázdna. Nejsou účinné. Proč vlastně jsou, a pro koho a proti komu se vlastně pořádají? Na to a na mnohé další věci se v...

—————

17. Zavedení Ekonomické reformy Schlimbachova typu. Tím bude dosaženo zrušení:

03.12.2013 09:48
12 x BEZ současné praxe Jedná se o 12 základních změn, které prosazuje iniciativa SKDE – SKUTEČNÁ DEMOKRACIE, a které v rámci ekonomické reformy hodlá realizovat. Tím by bylo možné nejen naplnit programové cíle tohoto hnutí, ale i v reálném životě občanů společnosti zajistit život občanů tak, aby...

—————

16. Změna školství.

03.12.2013 09:46
Pro systém školství je nutno zvolit zcela jiný přístup. Škola musí být chápána tak, že se jedná o výuku žáka jako takového. Tudíž současné vyučující praktiky, které se ve svém principu nezměnily od Marie-Terezie, musí skončit. Vše musí být zaměřeno na výuku žáka a učitel musí být tím, kdo tuto...

—————

15. Vrátit zemědělství do stavu, v němž je možnost hospodařit na soukromých statcích. Současný stav otrockého vazalství musí okamžitě skončit.

03.12.2013 09:45
Systém zemědělství se musí zcela předělat. Současná politika otročení lidí a systém dotací musí okamžitě skončit. Systém zajistí řádné zemědělské výkupní ceny, které postaví zemědělství zpět na "nohy". Aby nedošlo k zvednutí cen pro obyvatelstvo, tak se prostředky na zemědělství a prostředky na...

—————


Kontakt

ADMIN webu

P R A H A

tel.: neuveden